O szkole

O szkole

IDEA

Ideą Szkoły Zimowej jest przybliżenie studentom oraz doktorantom katolickiej nauki społecznej, dbanie o rozwój świadomości obywatelskiej wśród młodzieży oraz rozwijanie debaty nad ważnymi problemami społecznymi, politycznymi, kulturalnymi, naukowymi i religijnymi. W jej trakcie uczestnicy będą mieli także możliwość podniesienia swych kompetencji w zakresie sztuki argumentacji i retoryki. Naszym celem jest dotarcie do szerokiego grona młodych ludzi, którzy będą mieli wpływ na rozwój społeczeństwa obywatelskiego opartego na wartościach.

PROGRAM

Poprzez swoją formułę, na którą składają się wykłady, zajęcia warsztatowe i dyskusje, Szkoła stała się swoistą płaszczyzną konfrontacji poglądów i zdobywania wiedzy.

W programie Szkoły znajdują się:

  • Warsztaty z katolickiej nauki społecznej z zakresu ekonomii, polityki i kultury;
  • Ponad 10 godzin wykładów prowadzonych przez uznanych specjalistów (seria wykładów dr. Macieja Zięby OP oraz wykłady gości
  • Debata oksfordzka – tradycyjny element Szkół Zimowych Instytutu Tertio Millennio. Z definicji, debata ma na celu przygotować jej uczestników do wystąpień publicznych przed większym audytorium. Okazuje się, że jest to umiejętność niezbędna każdej osobie działającej publicznie. Spotyka się ona bowiem z koniecznością zaprezentowania swojego stanowiska, lub stanowiska swojej organizacji, na forum publicznym. Ponadto zaproponowany sposób debatowania uczy jasnej, konkretnej, przekonywującej i rzeczowej argumentacji podczas dyskusji;
  • Zwiedzanie Wadowic (wraz z Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II) i Kalwarii Zebrzydowskiej

WSPÓŁPRACA

Od wielu lat Szkoły Zimowe wspierane są przez Fundację Konrada Adenauera (Konrad-Adenauer-Stiftung). Więcej informacji na temat fundacji pod http://kas.de/polen/pl/

MIEJSCE

Szkoły Zimowej odbywają się w Karmelitańskim Centrum Rekolekcyjno-Pielgrzymkowym “Na Górce” w Wadowicach. Ośrodek i Sanktuarium Świętego Józefa znajdują się przy ulicy Karmelickiej 22, 10 minut na piechotę z wadowickiego rynku.

Szczegółowe informacje na temat sanktuarium możecie znaleźć http://karmelwadowice.pl/

Wskazówki na temat dojazdu znajdziecie http://karmelwadowice.pl/dojazd

Rekrutacja

Aplikacje na XLV i XLVI Szkołę Zimową przyjmowane będą tylko na podstawie niżej zamieszczonego formularza rekrutacyjnego.

FORMULARZ (niedostępny teraz)

Rekrutacja na obie tegoroczne Szkoły trwa od 09.01 do 26.01, do godz. 24.00.

O wynikach rekrutacji kandydaci na Szkoły Zimowe zostaną poinformowani indywidualnie drogą mailową w dniach 
30-31 I 2018.
Koszt uczestnictwa w XLV i XLVI Szkole Zimowej wynosi 160 zł i jest płatny po zakończeniu procesu rekrutacji, do 05 II 2018. Uczestnicy obu edycji dojeżdżają do Wadowic we własnym zakresie. Organizatorzy zapewniają wyżywienie, zakwaterowanie oraz materiały merytoryczne.

Przy wypełnianiu formularza prosimy o rzetelność i zamieszczenie informacji, które mogą mieć znaczenie w kontekście niniejszej rekrutacji. Przed przystąpieniem do wypełniania formularza proszę dokładnie zapoznać się z jego strukturą i pyta-
niami. Proszę zauważyć, że nie istnieje możliwość zapisywania naniesionych w formularzu informacji.

Uwaga!: Uzupełniając formularz prosimy koniecznie wypełnić pola oznaczone jako obowiązkowe. Gdy nie mają Państwo odpowiedzi na któreś z pytań, proszę wpisać formułę “brak” lub “nie zastanawiałem(-am) się nad tym”. Pozostawienie jakiegoś pola niewypełnionego spowoduje, że niemożliwe będzie wysłanie formularza!

Nasz zespół

Nasz zespół

Irena Lipowicz
Irena Lipowicz

prawnik i dyplomata, doktor habilitowany nauk prawnych, profesor nadzwyczajny UKSW, posłanka na Sejm I, II i III kadencji, w latach 2000-2004 Ambasador RP w Austrii, w latach 2010-2015 rzecznik praw obywatelskich. Jest członkiem rady United Nations University oraz Fundacji Służby Rzeczpospolitej. Odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Odznaką Honorową za Zasługi dla Samorządu Terytorialnego. Wyróżniona m.in.: Nagrodą im. Wojciecha Korfantego i Nagrodą Księżnej Jadwigi Śląskiej.

Michał Lorenc
Michał Lorenc

jeden z najbardziej znanych i utalentowanych kompozytorów muzyki filmowej młodego pokolenia. Jest już trzykrotnym laureatem Złotych Lwów. Otrzymał nominację do nagrody dla Europejskiego Kompozytora Roku. W latach siedemdziesiątych, na antenie Programu Trzeciego Polskiego Radia brał udział w audycji Marcina Wolskiego i występował w „Zgryzie” Macieja Zembatego. Współtworzył “Teatr Paranoiczny”. W filmie zadebiutował pisząc muzykę do “Przyjaciół” Andrzeja Kostenki. Regularną współpracę z filmem rozpoczął z Maciejem Dejczerem, pisząc muzykę do „300 mil do nieba”.

Michał Szułdrzyński
Michał Szułdrzyński

dziennikarz i publicysta, zastępca redaktora naczelnego dziennika “Rzeczpospolita”, redaktor naczelny weekendowego wydania “Rzeczpospolitej” – “Plus Minus”. Prowadził programy “Tygodnik Polski” i “Minęła 20” w TVP Info, był członkiem redakcji kwartalnika “Pressje”. W latach 2004-2006 był prezesem stowarzyszenia Klub Jagielloński. Ukończył studia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kazimierz Michał Ujazdowski
Kazimierz Michał Ujazdowski

polski polityk, doktor habilitowany nauk prawnych, wicemarszałek Sejmu IV kadencji, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w rządach Jerzego Buzka (2000–2001), Kazimierza Marcinkiewicza (2005–2006) oraz Jarosława Kaczyńskiego (2006–2007), poseł na Sejm I, III, IV, V, VI i VII kadencji, deputowany do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji.

Krzystof Zanussi
Krzystof Zanussi

reżyser, scenarzysta filmowy, producent, filozof, dyrektor Studia Filmowego „TOR”. Pełnił funkcję wiceprezesa Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Filmy Krzysztofa Zanussiego wyróżniono wieloma prestiżowymi nagrodami na Międzynarodowych Festiwalach Filmowych m.in. w Cannes, Wenecji, Moskwie. Ich autor został odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, „Commandeur d’l’Ordre des Arts et des Lettres (Francja), David di Donatello” (Włochy). Członek Zarządu Europejskiej Akademii Filmowej, Komisji Pontyfikalnej do spraw Kultury w Watykanie, Polskiej Akademii Umiejętności, PEN-Clubu, Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

Maciej Zięba OP
Maciej Zięba OP

ur. 1954, dominikanin, doktor filozofii, znawca nauczania społecznego Kościoła, popularyzator myśli Jana Pawła II, założyciel Instytutu Tertio Millennio. W latach 1998–2006 był prowincjałem polskich dominikanów. Autor wielu książek, m.in.: “Kłopot za kłopotem. Katolik w dryfującej europie”, “Demokracja i antyewangelizacja”, “Nieznane, niepewne, niebezpieczne? Szkic o Europie”.

Michał Matlak
Michał Matlak

doktorant w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji. Pisze pracę doktorską o relacjach religii i polityki w procesie integracji europejskiej. Wydał książkę pt. „Polska w Europie, Europa w Polsce. Rozmowy na kwiatowym dywanie” z wywiadami na temat pozycji Polski w Europie. Był stypendystą uniwersytetów w Montrealu, Leuven i Berlinie. Stały współpracownik „Kultury Liberalnej”.

Radosław Michalski
Radosław Michalski

doktorant Europejskiego Instytutu Uniwersyteckiego we Florencji, absolwent Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu i Uniwersytetu Wrocławskiego, odpowiednio: teolog i politolog. W latach 2010-2013 asystent Prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza, wcześniej reporter tygodnika katolickiego Gość Niedzielny oraz korespondent KAI. Z instytutem Tertio Millennio związany od roku 2004, gdy uczestniczył w Szkole Zimowej w Wadowicach.

Staff

Alfred Wagner
Alfred Wagner

wiceprezes „Fundacji Instytut Tertio Millennio”. Pochodzi z Wrocławia. Ukończył teologię na Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Interesuje się muzyką klasyczną oraz kinem.

Andrzej Letsyn
Andrzej Letsyn

koordynator Szkoły Zimowej w Wadowicach. Pochodzi z Iwano-Frankiwska na Ukrainie. Ukończył Dziennikarstwo i Komunikację Społeczną na Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie. Z Fundacją „Instytut Tertio Millennio” związany od 2015 roku. Jego pasją są podróże i taniec.

Mikołaj Musiał
Mikołaj Musiał

pracownik ITM w Warszawie. Pochodzi z Siedlec. Ukończył z wyróżnieniem studia na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku prawo. W wolnych chwilach lubi czytać książki oraz chodzić do teatru.

Galeria

Galeria

2017 Photography

Partnerzy

Kontakt

Kontakt

Koordynator projektu:
Andrzej Letsyn
Tel: 694 480 688 (Alfred Wagner)

E-mail: szkolazimowa@tertio.pl
Organizator projektu:
Instytut Tertio Millenio
ul. Dominikańska 3/13
31-043 Kraków
Tel. 12 423-11-75
E-mail: instytut@tertio.pl

www.tertio.pl