O szkole

O szkole

IDEA

Ideą Szkoły Zimowej jest przybliżenie uczniom, studentom oraz doktorantom Katolickiej Nauki Społecznej, dbanie o rozwój świadomości obywatelskiej wśród młodzieży oraz rozwijanie debaty nad ważnymi problemami społecznymi, politycznymi, kulturalnymi, naukowymi i religijnymi. W jej trakcie Uczestnicy będą mieli także możliwość podniesienia swych kompetencji w zakresie sztuki argumentacji i retoryki. Naszym celem jest dotarcie do szerokiego grona młodych ludzi, którzy będą mieli wpływ na rozwój społeczeństwa obywatelskiego opartego na wartościach.

LIV Szkoła Zimowa

21-26 lutego 2023 r

PROGRAM

Poprzez swoją formułę, na którą składają się wykłady, zajęcia warsztatowe i dyskusje, Szkoła stała się swoistą płaszczyzną konfrontacji poglądów i zdobywania wiedzy.

W programie Szkoły znajdują się:

    • Ponad 10 godzin wykładów prowadzonych przez uznanych specjalistów.
    • Debata oksfordzka – tradycyjny element Szkół Zimowych Instytutu Tertio Millennio. Z definicji, debata ma na celu przygotować jej uczestników do wystąpień publicznych przed większym audytorium. Okazuje się, że jest to umiejętność niezbędna każdej osobie działającej publicznie. Spotyka się ona bowiem z koniecznością zaprezentowania swojego stanowiska, lub stanowiska swojej organizacji, na forum publicznym. Ponadto zaproponowany sposób debatowania uczy jasnej, konkretnej, przekonywującej i rzeczowej argumentacji podczas dyskusji;

Wśród prelegentów m. in.:
– Dr Paulina Bednarz-Łuczewska
– Prof. Paweł Horodecki
– prof. Cezary Kościelniak
– Judyta Kruk
– Tomasz Krzyżak
– Jan Lupomesky
– Jarosław Obremski
– dr Monikę Przybysz
– prof. Zbigniew Stawrowski
– Michał Szułdrzyński
– Tomasz Stępień

MIEJSCE

W tym roku Instytut organizuje Szkołę Zimową w Ząbkowicach Śląskich w Domu Księży Pallotynów.
Dzięki temu uczestnicy mogą odpocząć od miejskiego zgiełku, korzystać z uroków zabytkowego rynku i oferty rekreacyjnej pobliskich gór.

Rekrutacja

Aplikacje na LIV Szkołę Zimową przyjmowane będą tylko na podstawie niżej zamieszczonego formularza rekrutacyjnego.

FORMULARZ

Rekrutacja na Szkołę trwa do 5.02.2023 r., do godz. 23.59.

O wynikach rekrutacji kandydaci na Szkoły Zimowe zostaną poinformowani indywidualnie drogą mailową.

Koszt uczestnictwa w Szkole wynosi 300 zł. Organizator zapewnia noclegi i wyżywienie w trakcie Szkoły.

Przy wypełnianiu formularza prosimy o rzetelność i zamieszczenie informacji, które mogą mieć znaczenie w kontekście niniejszej rekrutacji. Przed przystąpieniem do wypełniania formularza proszę dokładnie zapoznać się z jego strukturą i pytaniami. Proszę zauważyć, że nie istnieje możliwość zapisywania naniesionych w formularzu informacji.

Uwaga!: Uzupełniając formularz prosimy koniecznie wypełnić pola oznaczone jako obowiązkowe. Gdy nie mają Państwo odpowiedzi na któreś z pytań, proszę wpisać formułę “brak” lub “nie zastanawiałem(-am) się nad tym”. Pozostawienie jakiegoś pola niewypełnionego spowoduje, że niemożliwe będzie wysłanie formularza!

Nasz zespół

Nasz zespół

Organizatorzy

Jan Jaśkowiak
Jan Jaśkowiak

Absolwent Dyplomacji Europejskiej na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Master of Business Management na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Aktualnie wiceprezes Instytutu Tertio Millennio. Koordynator m.in. projektu „Dar na Stulecie” związanego 100. rocznicą urodzin Jana Pawła II. Pracował jako ratownik wodny oraz instruktor pływania. Od 2014 r. Radny Rady Miejskiej w Świdnicy. Prezes Stowarzyszenia Dla Dobra Publicznego.

Paweł Kierakowicz
Paweł Kierakowicz

ukończył studia na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku politologia. Od lat aktywista społeczny – Wiceprzewodniczący Rady jednej z dzielnic Wrocławia, założyciel Akademii Samorządów Uczniowskich działającej dla uczniów i nauczycieli z całej Polski. W Instytucie Tertio Millennio koordynator projektów i wrocławskiego biura Fundacji. Podejmując różne wyzwania zdobywa doświadczenie w sektorze prywatnym oraz sektorze publicznym. Zaś w wolnym czasie lubi górskie wędrówki oraz dyskusje z osobami z różnych środowisk.

Monika Woźniak
Monika Woźniak

W tym roku ukończyła studia inżynierskie na kierunku Matematyka Stosowana na Politechnice Wrocławskiej. Z Instytutem związana od roku czasu. Koordynator projektów w Instytucie Tertio Millennio. Interesuje się działalnością społeczną oraz przedmiotami o ścisłej tematyce. Zainteresowania to sport, muzyka i taniec.

Galeria

Galeria

2019 Photography
2018 Photography
2017 Photography

Partnerzy

Kontakt

Kontakt

Organizator projektu:
Instytut Tertio Millennio
ul. Grodzka 7/2,
50-115 Wrocław
Tel. 667 721 263
E-mail: instytut@tertio.pl
www.instytuttertio.pl