O szkole

O szkole

IDEA

Ideą Szkoły Zimowej jest przybliżenie studentom oraz doktorantom katolickiej nauki społecznej, dbanie o rozwój świadomości obywatelskiej wśród młodzieży oraz rozwijanie debaty nad ważnymi problemami społecznymi, politycznymi, kulturalnymi, naukowymi i religijnymi. W jej trakcie uczestnicy będą mieli także możliwość podniesienia swych kompetencji w zakresie sztuki argumentacji i retoryki. Naszym celem jest dotarcie do szerokiego grona młodych ludzi, którzy będą mieli wpływ na rozwój społeczeństwa obywatelskiego opartego na wartościach.

PROGRAM

Poprzez swoją formułę, na którą składają się wykłady, zajęcia warsztatowe i dyskusje, Szkoła stała się swoistą płaszczyzną konfrontacji poglądów i zdobywania wiedzy.

W programie Szkoły znajdują się:

  • Warsztaty z katolickiej nauki społecznej z zakresu ekonomii, polityki i kultury;
  • Ponad 10 godzin wykładów prowadzonych przez uznanych specjalistów (seria wykładów dr. Macieja Zięby OP oraz wykłady gości
  • Debata oksfordzka – tradycyjny element Szkół Zimowych Instytutu Tertio Millennio. Z definicji, debata ma na celu przygotować jej uczestników do wystąpień publicznych przed większym audytorium. Okazuje się, że jest to umiejętność niezbędna każdej osobie działającej publicznie. Spotyka się ona bowiem z koniecznością zaprezentowania swojego stanowiska, lub stanowiska swojej organizacji, na forum publicznym. Ponadto zaproponowany sposób debatowania uczy jasnej, konkretnej, przekonywującej i rzeczowej argumentacji podczas dyskusji;
  • Zwiedzanie Wadowic (wraz z Muzeum Dom Rodzinny Jana Pawła II) i Kalwarii Zebrzydowskiej

WSPÓŁPRACA

Od wielu lat Szkoły Zimowe wspierane są przez Fundację Konrada Adenauera (Konrad-Adenauer-Stiftung). Więcej informacji na temat fundacji pod http://kas.de/polen/pl/

MIEJSCE

Szkoły Zimowej odbywają się w Karmelitańskim Centrum Rekolekcyjno-Pielgrzymkowym “Na Górce” w Wadowicach. Ośrodek i Sanktuarium Świętego Józefa znajdują się przy ulicy Karmelickiej 22, 10 minut na piechotę z wadowickiego rynku.

Szczegółowe informacje na temat sanktuarium możecie znaleźć http://karmelwadowice.pl/

Wskazówki na temat dojazdu znajdziecie http://karmelwadowice.pl/dojazd

Rekrutacja

Aplikacje na XLVII i XLVIII Szkołę Zimową przyjmowane będą tylko na podstawie niżej zamieszczonego formularza rekrutacyjnego.

FORMULARZ

Rekrutacja na obie tegoroczne Szkoły trwa od 07.01 do 25.01 2019 r., do godz. 24.00.

O wynikach rekrutacji kandydaci na Szkoły Zimowe zostaną poinformowani indywidualnie drogą mailową w dniach 
27-28 I 2019.
Koszt uczestnictwa w XLV i XLVI Szkole Zimowej wynosi 160 zł i jest płatny po zakończeniu procesu rekrutacji, do 04 II 2019. Uczestnicy obu edycji dojeżdżają do Wadowic we własnym zakresie. Organizatorzy zapewniają wyżywienie, zakwaterowanie oraz materiały merytoryczne.

Przy wypełnianiu formularza prosimy o rzetelność i zamieszczenie informacji, które mogą mieć znaczenie w kontekście niniejszej rekrutacji. Przed przystąpieniem do wypełniania formularza proszę dokładnie zapoznać się z jego strukturą i pyta
niami. Proszę zauważyć, że nie istnieje możliwość zapisywania naniesionych w formularzu informacji.

Uwaga!: Uzupełniając formularz prosimy koniecznie wypełnić pola oznaczone jako obowiązkowe. Gdy nie mają Państwo odpowiedzi na któreś z pytań, proszę wpisać formułę “brak” lub “nie zastanawiałem(-am) się nad tym”. Pozostawienie jakiegoś pola niewypełnionego spowoduje, że niemożliwe będzie wysłanie formularza!

Nasz zespół

Nasz zespół

Rafał Dutkiewicz
Rafał Dutkiewicz

przedsiębiorca i samorządowiec, prezydent Wrocławia w latach 2002-2018. Absolwent Politechniki Wrocławskiej na kierunku Matematyka Stosowana. W 1986 roku uzyskał tytuł doktora z zakresu logiki formalnej na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. W okresie stanu wojennego działał w podziemnych strukturach „Solidarności” we Wrocławiu. W latach 90. założył polski oddział Signium International, międzynarodowej firmy zajmującej się wyszukiwaniem kadr kierowniczych. Był także współtwórcą Radia Eska.

Wojciech Hann
Wojciech Hann

absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku fizyka teoretyczna na oraz studiów MBA (finanse i zarządzanie strategiczne) na University of Rochester. Ekspert w dziedzinie inwestycji i finansowaniu przedsiębiorstw. Doradzał przy ponad pięćdziesięciu transakcjach, przede wszystkim w sektorze energetycznym, ale także bankowym, maszynowym, budowlanym, spożywczym, IT, petrochemicznym oraz wielu innych, zarówno w Polsce jak i Europie Wschodniej oraz Turcji. Członek zarządu BGK.

Wojciech Heydel
Wojciech Heydel

ukończył studia na Wydziale Transportu Samochodowego Politechniki Śląskiej. Studiował także na Uniwersytecie Michigan. W latach 1985-1990 był pracownikiem naukowym Instytutu Technologii Nafty w Krakowie. Od 2010 do 2012 był prezesem zarządu Ruch SA. W latach 2004-2008 pełnił funkcję wiceprezesa zarządu ds. sprzedaży oraz prezesa zarządu w PKN ORLEN SA. Przez 14 lat w koncernie BP na różnych stanowiskach zarządczych, w tym prezesa zarządu BP Polska.

Michał Lorenc
Michał Lorenc

jeden z najbardziej znanych i utalentowanych kompozytorów muzyki filmowej młodego pokolenia. Jest już trzykrotnym laureatem Złotych Lwów. Otrzymał nominację do nagrody dla Europejskiego Kompozytora Roku. W latach siedemdziesiątych, na antenie Programu Trzeciego Polskiego Radia brał udział w audycji Marcina Wolskiego i występował w „Zgryzie” Macieja Zembatego. Współtworzył “Teatr Paranoiczny”. W filmie zadebiutował pisząc muzykę do “Przyjaciół” Andrzeja Kostenki. Regularną współpracę z filmem rozpoczął z Maciejem Dejczerem, pisząc muzykę do „300 mil do nieba”.

Michał Szułdrzyński
Michał Szułdrzyński

dziennikarz i publicysta, zastępca redaktora naczelnego dziennika “Rzeczpospolita”, redaktor naczelny weekendowego wydania “Rzeczpospolitej” – “Plus Minus”. Prowadził programy “Tygodnik Polski” i “Minęła 20” w TVP Info, był członkiem redakcji kwartalnika “Pressje”. W latach 2004-2006 był prezesem stowarzyszenia Klub Jagielloński. Ukończył studia na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kazimierz Michał Ujazdowski
Kazimierz Michał Ujazdowski

polski polityk, doktor habilitowany nauk prawnych, wicemarszałek Sejmu IV kadencji, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego w rządach Jerzego Buzka (2000–2001), Kazimierza Marcinkiewicza (2005–2006) oraz Jarosława Kaczyńskiego (2006–2007), poseł na Sejm I, III, IV, V, VI i VII kadencji, deputowany do Parlamentu Europejskiego VIII kadencji.

Krzystof Zanussi
Krzystof Zanussi

reżyser, scenarzysta filmowy, producent, filozof, dyrektor Studia Filmowego „TOR”. Pełnił funkcję wiceprezesa Stowarzyszenia Filmowców Polskich. Filmy Krzysztofa Zanussiego wyróżniono wieloma prestiżowymi nagrodami na Międzynarodowych Festiwalach Filmowych m.in. w Cannes, Wenecji, Moskwie. Ich autor został odznaczony m.in. Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski, „Commandeur d’l’Ordre des Arts et des Lettres (Francja), David di Donatello” (Włochy). Członek Zarządu Europejskiej Akademii Filmowej, Komisji Pontyfikalnej do spraw Kultury w Watykanie, Polskiej Akademii Umiejętności, PEN-Clubu, Stowarzyszenia Pisarzy Polskich.

Maciej Zięba OP
Maciej Zięba OP

ur. 1954, dominikanin, doktor filozofii, znawca nauczania społecznego Kościoła, popularyzator myśli Jana Pawła II, założyciel Instytutu Tertio Millennio. W latach 1998–2006 był prowincjałem polskich dominikanów. Autor wielu książek, m.in.: “Kłopot za kłopotem. Katolik w dryfującej europie”, “Demokracja i antyewangelizacja”, “Nieznane, niepewne, niebezpieczne? Szkic o Europie”.

Warsztatowcy

Michał Matlak
Michał Matlak

doktorant w Europejskim Instytucie Uniwersyteckim we Florencji. Pisze pracę doktorską o relacjach religii i polityki w procesie integracji europejskiej. Wydał książkę pt. „Polska w Europie, Europa w Polsce. Rozmowy na kwiatowym dywanie” z wywiadami na temat pozycji Polski w Europie. Był stypendystą uniwersytetów w Montrealu, Leuven i Berlinie. Stały współpracownik „Kultury Liberalnej”.

Cezary Kościelniak
Cezary Kościelniak

filozof i publicysta. Adiunkt w Instytucie Kulturoznawstwa UAM. Główne zainteresowania to polityka szkolnictwa wyższego, kulturowe role uniwersytetu oraz religia w życiu publicznym. W latach 2012-2013 był ekspertem do spraw szkolnictwa wyższego w think-tanku “Laboratorium Idei” Kancelarii Prezydenta RP, uczestniczył jako ekspert w programie TEMPUS, w watykańskiej kongregacji Iustitia et Pax, jest ekspertem ds. szkolnictwa wyższego w projekcie Team Europe Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Warszawie.

Rafał Wawrzyńczyk OP
Rafał Wawrzyńczyk OP

dominikanin, student Kolegium Filozoficzno-Teologicznego Polskiej Prowincji Dominikanów w Krakowie, doktorant w Zakładzie Prawa Kościelnego i Wyznaniowego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwent studiów prawniczych na Wydziale Prawa i Administracji Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie, radca prawny w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie. Współpracownik Instytutu Tertio Millennio.

Organizatorzy

Anna Janczyk
Anna Janczyk

wiceprezes Fundacji Instytut Tertio Millennio. Ukończyła studia dziennikarskie na Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie oraz studia pedagogiczne na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie. Związana z Instytutem Tertio Millennio od 2015. Koordynator ogólnopolskiego konkursu wiedzy o życiu i nauczaniu Jana Pawła II.

Dominik Wojtkiewicz
Dominik Wojtkiewicz

absolwent europeistyki na Uniwersytecie Wrocławskim oraz zarządzania na Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu. Wieloletni współpracownik wrocławskich organizacji pozarządowych i młodzieżowych. Związany z Instytutem Tertio Millennio od 2014 r. Obecnie kieruje biurem ITM we Wrocławiu. Interesuje się historią, polityką oraz wojskowością. 

Galeria

Galeria

2018 Photography
2017 Photography

Partnerzy

Kontakt

Kontakt

Koordynator projektu:
Dominik Wojtkiewicz
Tel: 694 480 688 (Anna Janczyk)

E-mail: szkolazimowa@tertio.pl
Organizator projektu:
Instytut Tertio Millenio
ul. Dominikańska 3/13
31-043 Kraków
Tel. 12 423-11-75
E-mail: instytut@tertio.pl

www.tertio.pl