O szkole

O szkole

IDEA

Ideą Szkoły Zimowej jest przybliżenie studentom oraz doktorantom katolickiej nauki społecznej, dbanie o rozwój świadomości obywatelskiej wśród młodzieży oraz rozwijanie debaty nad ważnymi problemami społecznymi, politycznymi, kulturalnymi, naukowymi i religijnymi. W jej trakcie uczestnicy będą mieli także możliwość podniesienia swych kompetencji w zakresie sztuki argumentacji i retoryki. Naszym celem jest dotarcie do szerokiego grona młodych ludzi, którzy będą mieli wpływ na rozwój społeczeństwa obywatelskiego opartego na wartościach.

LI Szkoła Zimowa (dla studentów)

12.02. – 16.02.2021

LII Szkoła Zimowa (dla doktorantów i absolwentów)

16.02. – 20.02.2021

PROGRAM

Poprzez swoją formułę, na którą składają się wykłady, zajęcia warsztatowe i dyskusje, Szkoła stała się swoistą płaszczyzną konfrontacji poglądów i zdobywania wiedzy.

W programie Szkoły znajdują się:

    • Ponad 10 godzin wykładów prowadzonych przez uznanych specjalistów.
    • Debata oksfordzka – tradycyjny element Szkół Zimowych Instytutu Tertio Millennio. Z definicji, debata ma na celu przygotować jej uczestników do wystąpień publicznych przed większym audytorium. Okazuje się, że jest to umiejętność niezbędna każdej osobie działającej publicznie. Spotyka się ona bowiem z koniecznością zaprezentowania swojego stanowiska, lub stanowiska swojej organizacji, na forum publicznym. Ponadto zaproponowany sposób debatowania uczy jasnej, konkretnej, przekonywującej i rzeczowej argumentacji podczas dyskusji;

WSPÓŁPRACA

Od wielu lat Szkoły Zimowe wspierane są przez Fundację Konrada Adenauera (Konrad-Adenauer-Stiftung). Więcej informacji na temat fundacji pod http://kas.de/polen/pl/

MIEJSCE

Ze względu na panującą sytuację pandemiczną, tegoroczne edycje Szkoły organizowane są w formie online.

Rekrutacja

Aplikacje na LI i LII Szkołę Zimową przyjmowane będą tylko na podstawie niżej zamieszczonego formularza rekrutacyjnego.

FORMULARZ

Rekrutacja na obie tegoroczne Szkoły trwa do 5.02.2021 r., do godz. 23.59.

O wynikach rekrutacji kandydaci na Szkoły Zimowe zostaną poinformowani indywidualnie drogą mailową w dniach 8.02.2021 r.
Uczestnictwo w LI i LII Szkole Zimowej jest bezpłatne.

Przy wypełnianiu formularza prosimy o rzetelność i zamieszczenie informacji, które mogą mieć znaczenie w kontekście niniejszej rekrutacji. Przed przystąpieniem do wypełniania formularza proszę dokładnie zapoznać się z jego strukturą i pytaniami. Proszę zauważyć, że nie istnieje możliwość zapisywania naniesionych w formularzu informacji.

Uwaga!: Uzupełniając formularz prosimy koniecznie wypełnić pola oznaczone jako obowiązkowe. Gdy nie mają Państwo odpowiedzi na któreś z pytań, proszę wpisać formułę “brak” lub “nie zastanawiałem(-am) się nad tym”. Pozostawienie jakiegoś pola niewypełnionego spowoduje, że niemożliwe będzie wysłanie formularza!

Nasz zespół

Nasz zespół

Organizatorzy

Jan Jaśkowiak
Jan Jaśkowiak

Absolwent Dyplomacji Europejskiej na Uniwersytecie Wrocławskim oraz Master of Business Management na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Aktualnie wiceprezes Instytutu Tertio Millennio. Koordynator m.in. projektu „Dar na Stulecie” związanego 100. rocznicą urodzin Jana Pawła II. Pracował jako ratownik wodny oraz instruktor pływania. Od 2014 r. Radny Rady Miejskiej w Świdnicy. Prezes Stowarzyszenia Dla Dobra Publicznego.

Paweł Kierakowicz
Paweł Kierakowicz

Koordynator projektów w Instytucie Tertio Millennio, student Politologii na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, radny jednostki pomocniczej Gminy Wrocław, Prezes Zarządu Akademii Samorządów Uczniowskich. Interesuje się systemami politycznymi oraz rozwojem społeczeństwa obywatelskiego i polityką społeczną. Z zamiłowaniem podróżuje.

Monika Woźniak
Monika Woźniak

W tym roku ukończyła studia inżynierskie na kierunku Matematyka Stosowana na Politechnice Wrocławskiej. Z Instytutem związana od roku czasu. Koordynator projektów w Instytucie Tertio Millennio. Interesuje się działalnością społeczną oraz przedmiotami o ścisłej tematyce. Zainteresowania to sport, muzyka i taniec.

Galeria

Galeria

2019 Photography
2018 Photography
2017 Photography

Partnerzy

Kontakt

Kontakt

Koordynator projektu:
Paweł Kierakowicz
Tel: 505710524

E-mail: szkolazimowa@tertio.pl
Organizator projektu:
Instytut Tertio Millennio
ul. Dominikańska 3/13
31-043 Kraków
Tel. 12 423-11-75
E-mail: instytut@tertio.pl

www.tertio.pl